Екологічна освіта охоплює сферу знань, умінь і навичок, необхідних для охорони навколишнього природного середовища. Вона є невід’ємною частиною загальної системи екологічної освіти. Вивчення питань екології учнями надасть нового імпульсу у висуванні нових цінностей для них: ставлення до Землі як до унікальної екосистеми, обачного і дбайливого ставлення до всього живого. Пізнаючи навколишній світ і озброївшись знаннями про цей світ, учні вчаться аналізувати природне середовище як складну, диференційовану систему, різні компоненти якої знаходяться в динамічній рівновазі, вчаться розглядати біосферу Землі як екологічну нішу людства. Цінність подібного досвіду для учнів безцінна. Навчитися зберігати і охороняти навколишнє середовище, навчитися відчувати, співпереживати, виховувати відповідальність за свої вчинки – ці вічні завдання людства не втратили своєї актуальності в наш неспокійний час. Зворушливі відносини з навколишнім світом поширюються на чуттєву сферу підростаючого покоління. З крихкого маленького світу дитинства воно переносить ці почуття в подальше доросле життя.

   У процесі становлення сучасної концепції екологічної освіти екологічному  вихованню надається значення як засобу оптимізації взаємодії людини з природним середовищем. Отже, формування відповідального ставлення до природи може розглядатися не стільки як результат екологічної освіти, скільки як екологічного виховання. Програма вирішує проблеми зайнятості підлітків у вільний від навчального процесу час, адаптації в соціумі, а також допомагає реалізувати пізнавальний інтерес учнів на практиці. Стратегічною спрямованістю екологічного виховання є соціалізація учнів, орієнтація в системі моральних категорій екологічної етики.

   Відповідно до концепції розвитку школи екологічного виховання центральне місце у виховній роботі займає формування в учнів екологічної культури.

   Основною метою школи екологічного виховання “DANUBE ECO SCHOOL” є формування екологічної культури учнів на базі екологічних знань, навичок безпечної поведінки в природному та техногеному середовищі, а також формування ціннісного ставлення до природи, до навколишнього середовища, дбайливого ставлення до процесу ресурсів регіону, країни, планети в цілому.